تحلیل آزمون ۱۹ آذر ۱۴۰۰

فیزیک

🍎 تحلیل درس فیزیک دوازدهم فصل ۱ و ٢ (حرکت بر خط راست و دینامیک، صفحه‌های ۱ تا ۴۴)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۷۱ تا ۱۸۰

🍎 تحلیل درس فیزیک دوازدهم فصل ۱ و ٢ (حرکت بر خط راست و دینامیک، صفحه‌های ۱ تا ۴۴)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۸۱ تا ۱۹۰

🍎 تحلیل درس فیزیک دهم فصل ۴ (دما و گرما، صفحه‌های ۸۷ تا ۱۲۰)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۹۱ تا ۲۰۰


شیمی:

🍋 تحلیل درس شیمی دوازدهم فصل ۱ و ۲ (مولکول‌ها در خدمت تندرستی و آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۱ تا ۵۰)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۲۱۱ تا ۲۲۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم فصل ۳ (آب آهنگ زندگی، صفحه‌های ۱۰۸ تا ۱۲۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۲۲۱ تا ۲۳۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم فصل ۳ (آب آهنگ زندگی، صفحه‌های ۱۰۸ تا ۱۲۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۲۳۱ تا ۲۴۰


زیست‌شناسی:

🍇 تحلیل درس زیست دوازدهم فصل ۱ تا ۳(صفحه‌های ۱ تا ۴۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۲۱ تا ۱۳۰

🍇 تحلیل درس زیست دوازدهم فصل ۱ تا ۳(صفحه‌های ۱ تا ۴۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۳۱ تا ۱۴۰

🍇 تحلیل درس زیست دوازدهم فصل ۱ تا ۳(صفحه‌های ۱ تا ۴۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۴۱ تا ۱۵۰

🍇 تحلیل درس زیست دهم فصل ۶ و ۷ (صفحه‌های ۹۰ تا ۱۱۱)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۵۱ تا ۱۶۰

🍇 تحلیل درس زیست دهم فصل ۶ و ۷ (صفحه‌های ۹۰ تا ۱۱۱)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۱۹ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۶۱ تا ۱۷۰


ریاضی:

🍍 تحلیل درس ریاضی دوازدهم (تابع و مثلثات)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵

🗓 آزمون ۱۹ آذر دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۹۱ تا ۱۰۰

🍍 تحلیل درس ریاضی دوازدهم (تابع و مثلثات) سوالات آشنا
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵

🗓 آزمون ۱۹ آذر دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۰۱ تا ۱۱۰

🍍 تحلیل درس ریاضی پایه (آمار)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵

🗓 آزمون ۱۹ آذر دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۱۱ تا ۱۲۰


لطفا مطالب رو با دوستانتون به اشتراک بذارید:

اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در واتساپ
تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از این فرصت استفاده کن!

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
فرصت این پیشنهاد تیک به پایان رسید!

تا علاوه بر دوره امسال، دوره ۶ بعدی ۹۹-۱۴۰۰ رو رایگان دریافت کنید!