تحلیل آزمون ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

فیزیک

🍎 تحلیل درس فیزیک دوازدهم فصل ۳ (نوسان و امواج، صفحه‌های ۵۳ تا ۷۰)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۷۱ تا ۱۸۰

🍎 تحلیل درس فیزیک دوازدهم فصل ۳ (نوسان و امواج، صفحه‌های ۵۳ تا ۷۰)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۸۱ تا ۱۹۰

🍎 تحلیل درس فیزیک یازدهم فصل ۱ و ۲ (الکتریسیته ساکن و جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم، صفحه‌های ۲۰ تا ۴۹)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۹۱ تا ۲۰۰

🍎 تحلیل درس فیزیک دهم فصل ۱ و ۲ (فیزیک و اندازه‌گیری و ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۱ تا ۵۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۰۱ تا ۲۱۰


شیمی

🍋 تحلیل درس شیمی دوازدهم فصل۳ (شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری، صفحه‌های ۶۵ تا ۷۷)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۱۱ تا ۲۲۰

🍋 تحلیل درس شیمی یازدهم فصل۱ (قدر هدایای زمینی تا بدانیم، صفحه‌های ۱۸ تا ۴۸)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۲۱ تا ۲۳۰

🍋 تحلیل درس شیمی یازدهم فصل۱ (قدر هدایای زمینی تا بدانیم، صفحه‌های ۱۸ تا ۴۸)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۳۱ تا ۲۴۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم فصل ۱ و ۲ (کیهان زادگاه الفبای هستی و ردپای گازها در زندگی، صفحه‌های ۱۹ تا ۴۸)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۴۱ تا ۲۵۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم فصل ۱ و ۲ (کیهان زادگاه الفبای هستی و ردپای گازها در زندگی، صفحه‌های ۱۹ تا ۴۸)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ٢١ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۵۱ تا ۲۶۰


زیست‌شناسی:

🍇 تحلیل درس زیست دوازدهم (صفحه ۶۳ تا ۷۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۲۱ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۲۱ تا ۱۳۰

🍇 تحلیل درس زیست دوازدهم (صفحه ۶۳ تا ۷۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۲۱ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۳۱ تا ۱۴۰

🍇 تحلیل درس زیست یازدهم (صفحه ۶۳ تا ۹۱)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۲۱ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۴۱ تا ۱۵۰

🍇 تحلیل درس زیست یازدهم (صفحه ۶۳ تا ۹۱)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۲۱ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۵۱ تا ۱۶۰

🍇 تحلیل درس زیست یازدهم (صفحه ۶۳ تا ۹۱)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۲۱ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۶۱ تا ۱۷۰


ریاضی:

🍍 تحلیل درس ریاضی دوازدهم (مشتق)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۲۱ بهمن دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۹۱ تا ۱۰۰

🍍 تحلیل درس ریاضی دوازدهم (مشتق)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۲۱ بهمن دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۰۱ تا ۱۱۰

🍍 تحلیل درس ریاضی دهم (شمارش بدون شمردن)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۲۱ بهمن دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۱۱ تا ۱۲۰


عربی

🫐 تحلیل درس عربی دهم (بخش ترجمه)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۲۱ بهمن ماه کانون قلم‌چی، سوالات ۲۱ تا ۲۸

🫐 تحلیل درس عربی دهم (بخش متن)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۲۱ بهمن ماه کانون قلم‌چی، سوالات ۳۴ تا ۴۰

لطفا مطالب رو با دوستانتون به اشتراک بذارید:

اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در واتساپ
تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از این فرصت استفاده کن!

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
فرصت این پیشنهاد تیک به پایان رسید!

تا علاوه بر دوره امسال، دوره ۶ بعدی ۹۹-۱۴۰۰ رو رایگان دریافت کنید!