تحلیل آزمون ۲۳ مهر ۱۴۰۰

آپدیت: تحلیل ریاضی اضافه شد

ریاضی – قسمت اول

 • سوالات ۹۱ تا ۱۰۱
 • نام مدرس: دکتر محمدامین روانبخش
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی

ریاضی – قسمت دوم

 • سوالات ۱۱۱ تا ۱۲۰
 • نام مدرس: دکتر محمدامین روانبخش
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی


فصل ۱ فیزیک دوازدهم

 • مبحث: حرکت‌ بر خط راست، صفحه‌های ۱ تا ۱۰
 • نام مدرس: دکتر میلاد قادری
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۱۷۱ تا ۱۸۰


فصل ۱ فیزیک دهم

 • مبحث: فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱ تا ۲۲
 • نام مدرس: دکتر میلاد قادری
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۱۸۱ تا ۱۹۰


فصل ۱ فیزیک دهم

 • مبحث: فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱ تا ۲۲
 • نام مدرس: دکتر میلاد قادری
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۱۹۱ تا ۲۰۰


نام درس: فصل ۱ شیمی دوازدهم

 • مبحث: مولکول‌ها در خدمت تندرستی، صفحه‌های ۱ تا ۱۶
 • نام مدرس: دکتر میلاد قادری
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۲۲۱ تا ۲۳۰


نام درس: فصل ۱ شیمی دهم

 • مبحث: کیهان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۱ تا ۲۳
 • نام مدرس: دکتر میلاد قادری
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۲۳۱ تا ۲۴۰


نام درس: فصل ۱ شیمی دهم

 • مبحث: کیهان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۱ تا ۲۳
 • نام مدرس: دکتر میلاد قادری
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۲۴۱ تا ۲۵۰


نام درس: زیست‌شناسی (۱)

 • مبحث: مولکول های اطلاعاتی، صفحه‌های ۱ تا ۱۴
 • نام مدرس: دکتر نیما فقیرپور
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۱۲۱ تا ۱۳۰


نام درس: زیست‌شناسی (۲)

 • مبحث: مولکول های اطلاعاتی، صفحه‌های ۱ تا ۱۴
 • نام مدرس: دکتر نیما فقیرپور
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۱۳۱ تا ۱۴۰


نام درس: زیست‌شناسی (۳)

 • مبحث: دنیای زنده و گوارش و جذب مواد صفحه‌های ۱ تا ۳۲
 • نام مدرس: دکتر نیما فقیرپور
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۱۴۱ تا ۱۵۰


نام درس: زیست‌شناسی (۴)

 • مبحث: دنیای زنده و گوارش و جذب مواد صفحه‌های ۱ تا ۳۲
 • نام مدرس: دکتر نیما فقیرپور
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۱۵۱ تا ۱۶۰


نام درس: زیست‌شناسی (۵)

 • مبحث: دنیای زنده و گوارش و جذب مواد صفحه‌های ۱ تا ۳۲
 • نام مدرس: دکتر نیما فقیرپور
 • آزمون: ۲۳ مهر کانون قلم‌چی
 • سوالات: ۱۶۱ تا ۱۷۰


نام درس: عربی (۱)

 • مبحث: مقدمات و اعداد – حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس
 • نام مدرس: مهشید حسینی
 • آزمون: ۲۳ مهر ۱۴۰۰‌ کانون قلمچی
 • سوالات: ۲۰ تا ۲۸ و ۳۲ و ۳۳


نام درس: عربی (۲)

 • مبحث: مقدمات و اعداد – حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس
 • نام مدرس: مهشید حسینی
 • آزمون: ۲۳ مهر ۱۴۰۰‌ کانون قلمچی
 • سوالات: (۲۹ تا ۳۱) و( ۳۴ تا ۴۰)

لطفا مطالب رو با دوستانتون به اشتراک بذارید:

اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در واتساپ
تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

یک پاسخ

 1. سلام
  خدا قوت
  فوق العاده هستید
  دمتون گرم
  🌹🌹🌹🌹🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از این فرصت استفاده کن!

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
فرصت این پیشنهاد تیک به پایان رسید!

تا علاوه بر دوره امسال، دوره ۶ بعدی ۹۹-۱۴۰۰ رو رایگان دریافت کنید!