تحلیل آزمون ۳ دی ۱۴۰۰

فیزیک

🍎 تحلیل درس فیزیک دوازدهم فصل ٢ (دینامیک، صفحه‌های ۲۷ تا ۵۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۷۱ تا ۱۸۰

🍎 تحلیل درس فیزیک یازدهم فصل ۱ (الکتریسیته ساکن، صفحه‌های ۱ تا ۲۷)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۸۱ تا ۱۹۰

🍎 تحلیل درس فیزیک یازدهم فصل ۱ (الکتریسیته ساکن، صفحه‌های ۱ تا ۲۷)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۹۱ تا ۲۰۰

تحلیل درس فیزیک دهم فصل ۱ (فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱ تا ۲۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۲۰۱ تا ۲۱۰

🍎 تحلیل درس فیزیک دهم فصل ۱ (فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱ تا ۲۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۲۱۱ تا ۲۲۰


شیمی

🍋 تحلیل درس شیمی دوازدهم فصل ۲ (آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۶)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۲۲۱ تا ۲۳۰

🍋 تحلیل درس شیمی یازدهم فصل ۱ (قدر هدایای زمین را بدانیم، صفحه‌های ۱ تا ۱۷)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۲۳۱ تا ۲۴۰

🍋 تحلیل درس شیمی یازدهم فصل ۱ (قدر هدایای زمین را بدانیم، صفحه‌های ۱ تا ۱۷)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۲۴۱ تا ۲۵۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم فصل ۱ (کیهان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۱ تا ۱۹)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۲۵۱ تا ۲۶۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم فصل ۱ (کیهان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۱ تا ۱۹)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۲۶۱ تا ۲۷۰


زیست‌شناسی:

🍇 تحلیل درس زیست دوازدهم فصل ۴(صفحه‌های ۴۷ تا ۵۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۲۱ تا ۱۴۰

🍇 تحلیل درس زیست یازدهم فصل ۱و ۲(صفحه‌های ۱ تا ۳۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۴۱ تا ۱۵۰

🍇 تحلیل درس زیست یازدهم فصل ۱و ۲(صفحه‌های ۱ تا ۳۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۵۱ تا ۱۶۰

🍇 تحلیل درس زیست یازدهم فصل ۱و ۲(صفحه‌های ۱ تا ۳۶)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۳ دی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۶۱ تا ۱۷۰


ریاضی:

🍍 تحلیل درس ریاضی دوازدهم (حد و پیوستگی)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۳ دی دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۹۱ تا ۱۰

🍍 تحلیل درس ریاضی دوازدهم (حد و پیوستگی)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۳ دی دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۰۱ تا ۱۱۰

🍍 تحلیل درس ریاضی دوازدهم (حد و پیوستگی)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۳ دی دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۱۱ تا ۱۲۰


عربی

🫐 تحلیل درس عربی دوازدهم (بخش ترجمه)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی ماه کانون قلم‌چی، سوالات ۲۱ تا ۲۸

🫐 تحلیل درس عربی دوازدهم (بخش متن)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی ماه کانون قلم‌چی، سوالات ۲۹ تا ۳۳

🫐 تحلیل درس عربی دوازدهم (بخش قواعد)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۳ دی ماه کانون قلم‌چی، سوالات ۳۴ تا ۴۰

لطفا مطالب رو با دوستانتون به اشتراک بذارید:

اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در واتساپ
تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از این فرصت استفاده کن!

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
فرصت این پیشنهاد تیک به پایان رسید!

تا علاوه بر دوره امسال، دوره ۶ بعدی ۹۹-۱۴۰۰ رو رایگان دریافت کنید!