تحلیل آزمون ۵ آذر ۱۴۰۰

فیزیک

🍎 تحلیل درس فیزیک دوازدهم فصل ٢ (دینامیک، صفحه‌های ۲۷ تا ۳۸)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۷۱ تا ۱۸۰

🍎 تحلیل درس فیزیک دهم فصل ۱ تا ۴ (فیزیک و اندازه‌گیری_ ویژگی‌‌های فیزیک مواد_ کار، انرژی و توان_ دما و گرما صفحه‌های ۱ تا ۹۵)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۸۱ تا ۱۹۰

🍎 تحلیل درس فیزیک دهم فصل ۱ تا ۴ (فیزیک و اندازه‌گیری_ ویژگی‌‌های فیزیک مواد_ کار، انرژی و توان_ دما و گرما صفحه‌های ۱ تا ۹۵)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۹۱ تا ۲۰۰


شیمی:

🍋 تحلیل درس شیمی دوازدهم فصل ۲ (آسایش و رفاه در سایه شیمی، صفحه‌های ۳۷ تا ۴۴)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۲۲۱ تا ۲۳۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم فصل ۱ تا ۳ (کیهان زادگاه الفبای هستی_ ردپای گازها در زندگی_ آب آهنگ زندگی، صفحه‌های ۱ تا ۱۰۷)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۲۳۱ تا ۲۴۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم فصل ۱ تا ۳ (کیهان زادگاه الفبای هستی_ ردپای گازها در زندگی_ آب آهنگ زندگی، صفحه‌های ۱ تا ۱۰۷)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۲۴۱ تا ۲۵۰


زیست‌شناسی:

🍇 تحلیل درس زیست دوازدهم فصل ۲ و ۳ (صفحه‌های ۲۷ تا ۴۱)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۲۱ تا ۱۳۰

🍇 تحلیل درس زیست دوازدهم فصل ۲ و ۳ (صفحه‌های ۲۷ تا ۴۱)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۳۱ تا ۱۴۰

🍇 تحلیل درس زیست دهم فصل ۱ تا ۶ (صفحه‌های ۱ تا ۸۹)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۴۱ تا ۱۵۰

🍇 تحلیل درس زیست دهم فصل ۱ تا ۶ (صفحه‌های ۱ تا ۸۹)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۵۱ تا ۱۶۰

🍇 تحلیل درس زیست دهم فصل ۱ تا ۶ (صفحه‌های ۱ تا ۸۹)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۵ آذر کانون قلم‌چی، سوالات ۱۶۱ تا ۱۷۰


ریاضی:

🍍 تحلیل درس ریاضی دوازدهم (مثلثات)

👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵

🗓 آزمون ۵ آذر دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۹۱ تا ۱۰۰

🍍 تحلیل درس ریاضی پایه (مجموعه- دنباله- توان‌های گویا و عبارات جبری- تابع و معادله درجه۲)

👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵

🗓 آزمون ۵ آذر دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۰۱ تا ۱۱۰

🍍 تحلیل درس ریاضی پایه (تابع و معادله درجه۲- نامعادله و تعیین علامت- معادلات گویا و گنگ)

👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵

🗓 آزمون ۵ آذر دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۱۱ تا ۱۲۰


عربی:

🫐 تحلیل درس عربی دوازدهم (بخش ترجمه)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذرماه کانون قلم‌چی، سوالات ۲۱ تا ۲۸

🫐 تحلیل درس عربی دوازدهم (بخش متن)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذرماه کانون قلم‌چی، سوالات ۲۹ تا ۳۳

🫐 تحلیل درس عربی دوازدهم (بخش قواعد)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۵ آذرماه کانون قلم‌چی، سوالات ۳۴ تا ۴۰

لطفا مطالب رو با دوستانتون به اشتراک بذارید:

اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در واتساپ
تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از این فرصت استفاده کن!

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
فرصت این پیشنهاد تیک به پایان رسید!

تا علاوه بر دوره امسال، دوره ۶ بعدی ۹۹-۱۴۰۰ رو رایگان دریافت کنید!