تحلیل آزمون ۸ بهمن ۱۴۰۰

فیزیک

🍎 تحلیل درس فیزیک دهم (کل کتاب، صفحه‌های ۱ تا ١٢٠)
👨‍⚕️ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۷۱ تا ۱۸۰

🍎 تحلیل درس فیزیک دهم (کل کتاب، صفحه‌های ۱ تا ١٢٠)
👨‍⚕️ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۸۱ تا ۱۸۵ و ۲۰۱ تا ۲۰۵

🍎 تحلیل درس فیزیک دهم (کل کتاب، صفحه‌های ۱ تا ١٢٠)
👨‍⚕️ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۰۵ تا ۲۱۵


شیمی

د

🍋 تحلیل درس شیمی دهم (کل کتاب صفحه‌های ۱ تا ۱۲۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۳۱ تا ۲۴۰

🍋 تحلیل درس شیمی دهم (کل کتاب صفحه‌های ۱ تا ۱۲۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۴۱ تا ۲۴۵ و ۲۶۰ تا ۲۶۵

🍋 تحلیل درس شیمی دهم (کل کتاب صفحه‌های ۱ تا ۱۲۲)
👨‍⚕ مدرس دکتر میلاد قادری، رتبه ۱۰ تجربی و ۸ زبان سال ۹۱ و فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۲۶۶ تا ۲۷۵


زیست‌شناسی:

🍇 تحلیل درس زیست یازدهم (صفحه‌های ۳۷ تا ۶۲)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۲۱ تا ۱۳۰

🍇 تحلیل درس زیست یازدهم (صفحه‌های ۳۷ تا ۶۲)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۳۱ تا ۱۴۰

🍇 تحلیل درس زیست دهم (کل کتاب)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۴۱ تا ۱۵۰

🍇 تحلیل درس زیست دهم (کل کتاب)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۵۱ تا ۱۶۰

🍇 تحلیل درس زیست دهم (کل کتاب)
👨‍⚕️ مدرس دکتر نیما فقیرپور رتبه ۲۷ تجربی و حائز بالاترین درصد زیست کشور
🗓 آزمون ۸ بهمن کانون قلم‌چی، سوالات ۱۶۱ تا ۱۷۰


ریاضی:

🍍 تحلیل درس ریاضی یازدهم (معادله درجه۲، معادلات گویا و گنگ، آمار)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۸ بهمن دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۹۱ تا ۱۰۰

🍍 تحلیل درس ریاضی دهم (مجموعه الگو و دنباله- توان های گویا و عبارات جبری)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۸ بهمن دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۰۱ تا ۱۱۰

🍍 تحلیل درس ریاضی دهم (توان های گویا و عبارات جبری – تابع و معادله درجه۲ – نامعادله و تعیین علامت – آمار)
👨‍⚕️ مدرس دکتر محمدامین روانبخش، رتبه ۲ کشوری کنکور تجربی ۹۵
🗓 آزمون ۸ بهمن دوازدهم تجربی کانون قلم‌چی، سوالات ۱۱۱ تا ۱۲۰


عربی

🫐 تحلیل درس عربی دهم (بخش ترجمه)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن ماه کانون قلم‌چی، سوالات ۲۱ تا ۲۸

ت

🫐 تحلیل درس عربی دهم (بخش متن)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن ماه کانون قلم‌چی، سوالات ۲۹ تا ۳۳

🫐 تحلیل درس عربی دهم (بخش قواعد)
👨‍⚕️ مدرس دکتر مهشید حسینی، رتبه ۴ تجربی و درصد ۱۰۰٪ عربی در کنکور ۹۱، فارغ‌التحصیل پزشکی دانشگاه تهران
🗓 آزمون ۸ بهمن ماه کانون قلم‌چی، سوالات ۳۴ تا ۴۰

لطفا مطالب رو با دوستانتون به اشتراک بذارید:

اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در واتساپ
تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

تیـم یکــ رقمی‌های کنکـور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از این فرصت استفاده کن!

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
فرصت این پیشنهاد تیک به پایان رسید!

تا علاوه بر دوره امسال، دوره ۶ بعدی ۹۹-۱۴۰۰ رو رایگان دریافت کنید!