نمونه ویدیو‌های

کلاس آنلاین تیک

مبحث دما و گرما از فیزیک جت ۱۴۰۰ با تدریس دکتر میلاد قادری:
 
دما و گرما – جلسه اول:  
دما و گرما – جلسه دوم:  
دما و گرما – جلسه سوم:  
دما و گرما – جلسه چهارم:  
دما و گرما – جلسه پنجم:  
دما و گرما – جلسه ششم:  
دما و گرما – جلسه هفتم:

مبحث استوکیومتری از شیمی جت ۱۴۰۰ با تدریس دکتر میلاد قادری:

فصل ۱ یازدهم (قدر هدایای زمینی را بدانیم) – قسمت اول:
فصل ۱ یازدهم (قدر هدایای زمینی را بدانیم) – قسمت دوم:
فصل ۱ یازدهم (قدر هدایای زمینی را بدانیم) – قسمت سوم:
فصل ۱ یازدهم (قدر هدایای زمینی را بدانیم) – قسمت چهارم:
  فصل ۱ یازدهم (قدر هدایای زمینی را بدانیم) – قسمت پنجم:
 
مبحث زیست سلولی مولکولی از زیست جت ۱۴۰۰ با تدریس دکتر حسین کرمی:

مبحث استوکیومتری از شیمی جت ۱۴۰۰ با تدریس دکتر میلاد قادری:

جلسه اول عربی جت ۱۴۰۰ (مقدمات اسم) با تدریس دکتر مهشید حسینی: